СУ "Христо Ботев"
Средно училище в град Грамада

Новини и събития

Информация за родителите на деца, записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище

, за отпускане на ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ за покриване на разходите в началото на учебната година 2022/ 2023г..