СУ "Христо Ботев"

Средно училище в град Грамада

СУ Христо Ботев - Грамада

ВЪВ ВРЪЗКА С ПОВИШЕНОТО НИВО НА ЗАЛБОЛЕВАЕМОСТ В ОБЛАСТ ВИДИН Е ПРЕДОСТАВЕН СПИСЪК, СПОРЕД КОЙТО В ОБЩИНА ГРАМАДА ЗАББОЛЕВАЕМОСТТА Е ПОД 250 НА 100 000, ТАКА, ЧЕ ВИ УВЕДОМЯВАМЕ ,ЧЕ

В СУ"ХРИСТО БОТЕВ" ЩЕ ИМА НОРМАЛЕН ПРИСЪСТВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС

ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ 1 ДО 7 КЛАС, СЧИТАНО ОТ 21.10.2021Г. .

Актуални новини