СУ "Христо Ботев"
Средно училище в град Грамада

История

СУ “Хр. Ботев” е единственото училище в община Грамада,осигуряващо добра и съвременна подготовка на своите възпитаници.

    Училището е правоприемник на Грамадското основно училище,чиято история е с начало 1830 г.,когато грамадското население строи своята църква с църковно училище,представляващо отделна постройка с две класни стаи . На 15.01.1850 г. се слага началото на светско училище с първа паралелка от 15 до 18 годишни младежи.

       През 1885 г. се открива и първата прогимназиална паралелка.

    През 1908 г. се открива прогимназиална степен,наричана горен курс и училището се именува класно смесено със записани 80 ученика.

       До 1927 г. училището е в разпръснато състояние – началните паралелки са в частни сгради по махали,а прогимназията е в централната училищна сграда. През 1928 г. се строят две нови и модерни двуетажни сгради – едната в Маренска махала,където се помещава началния курс през 1928 – 1929 г. ,през следващата учебна година и прогимназиален курс на училище “Хр. Ботев”.

        Другата сграда се именува начално училище “Петър Берон”,построена е в Новата махала и там се учат отделените от основното училище паралелки. Учредява се и Земеделческо училище за завършилите третия прогимназиален клас в училище “Хр. Ботев”.

       В новата си сграда,която и днес е негов основен корпус, училище “Хр. Ботев” води двусменни занимания от 1930 .

        През 1979 г. училището са разкрити две паралелки девети клас и училището прераства в ЕСПУ,а през 1981 г. изпраща и първия си випуск зрелостници. В системата на ЕСПУ се изучават производствени направления,електроника и механизация на селското стопанство,а зрелостниците завършват със свидетелства за разряд по специалностите “Промишлена електроника и съобщителна техника” и “Водач на колесни трактори и автомобили – категория “С””.

          През 1982 г. училището е с 20 пълни паралелки от първи до единадесети клас и ученическо общежитие,което налага строителство на пристройка. С въвеждането на УПК и лишаването на училището от професионална подготовка,започва отливът на ученици от него.      

          Въвеждането на СУ и възстановяването на пълния цикъл от 1 до 11 клас смекчава картината,но не съществено,поради вече негативния демографски състав на населението в общината. Част от учениците го напускат след завършване на седми или осми клас,заради желанието си да изучават професия и придобият квалификация в рамките на средното си образование.

         Към настоящия момент училището е до 7 клас,с общ брой ученици 50 и педагогически персонал 12.

        Днес, СУ “Христо Ботев“  се стреми да изгради от своите ученици добри, възпитани и знаещи хора , които да продължат обучението си в професионални училища и да станат достойни хора.