СУ "Христо Ботев"
Средно училище в град Грамада

Заповеди

2021-11-02

Заповед на МОН за 15-11-2021 г. е учебен ден в ОЕРС среда за всички ученици от 1 до 7 клас включително. 

ВЪВ ВРЪЗКА С ПОВИШЕНОТО НИВО НА ЗАЛБОЛЕВАЕМОСТ В ОБЛАСТ ВИДИН Е ПРЕДОСТАВЕН СПИСЪК, СПОРЕД КОЙТО В ОБЩИНА ГРАМАДА ЗАББОЛЕВАЕМОСТТА Е ПОД 250 НА 100 000, ТАКА, ЧЕ ВИ УВЕДОМЯВАМЕ ,ЧЕ

В СУ"ХРИСТО БОТЕВ" ЩЕ ИМА НОРМАЛЕН ПРИСЪСТВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС

ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ 1 ДО 7 КЛАС, СЧИТАНО ОТ 21.10.2021Г. .