СУ "Христо Ботев"
Средно училище в град Грамада

Екип

Екип - учебна 2019 / 2020г.

 • Ивайло Иванов - Директор
 • Антоанета Бижева – ИТ в ПЕ
 • Лилия Първанова- ст.учител Начален етап- I клас
 • Ирена Николова- учител Начален етап- II клас
 • Витория Велкова- ст.учител Начален етап- III клас
 • Елза Стоянова - ст.учител Начален етап- IV клас
 • Радостина Томова - ст.учител, БЕЛ,ИИ
 • Емилия Николова- ст.учител, АЕ
 • Кинче Тодорова- ст.учител, Математика,Физика
 • Ивайло Иванов – учител, География, История,Музика
 • Димитър Митов- ст.учител, ФВС, ТП,ЧП
 • Надежда Асенова- ст.учител,Начален етап-ЦДО
 • Наташа Тошева- ст.учител,Прогимназиален етап-ЦДО