СУ "Христо Ботев"
Средно училище в град Грамада

Програма

І КЛАС

 ПОНЕДЕЛНИК

1       Родинознание

2       Български език и л-ра

3       Български език и л-ра

4       Математика

5       Физ. възпитание и спорт 

ВТОРНИК

1       Математика

2       Български език и л-ра

3       Български език и л-ра

4       Музика

5       Технологии и предприем.

 СРЯДА

1       Български език и л-ра

2       Български език и л-ра

3       Изобразително изкуство

4       Изобразително изкуство

5       Час на класа

 ЧЕТВЪРТЪК   

1       Български език и л-ра

2       Български език и л-ра -  РП

3       Математика

4       Музика

СД - Лека атлетика

 

ПЕТЪК

1       Български език и л-ра -  РП

2       Математика

3       Математика -  РП

4       Физ. възпитание и спорт

 

 IІ КЛАС

        ПОНЕДЕЛНИК

 1. Родинознание
 2. Български език и л-ра
 3. Български език и л-ра
 4. Математика
 5. Физ. възпитание и спорт

      ВТОРНИК

 1. Български език и л-ра
 2. Български език и л-ра
 3. Математика
 4. Изобразително изкуство

      Час на класа

       СРЯДА

 1. Български език и л-ра
 2. Математика
 3. Български език и л-ра - РП
 4. Английски език
 5. Технологии и предприем.

      ЧЕТВЪРТЪК

 1. Български език и л-ра
 2. Български език и л-ра
 3. Математика
 4. Английски език
 5. Музика

        ПЕТЪК

 1. Математика - РП
 2. Български език и л-ра - РП
 3. Музика
 4. Физ. възпитание и спорт

       СД - Лека атлетика

 

IІІ КЛАС

      ПОНЕДЕЛНИК

 1. Английски език
 2. Човекът и обществото
 3. Български език и л-ра
 4. Български език и л-ра
 5. Математика
 6. Музика

       ВТОРНИК

 1. Човекът и природата
 2. Математика
 3. Български език и л-ра
 4. Български език и л-ра
 5. Физ. възпитание и спорт
 6. Компютърно моделиране

      СРЯДА

 1. Български език и л-ра
 2. Български език и л-ра -
 3. Английски език
 4. Изобразително изкуство
 5. Изобразително изкуство
 6. СД - Лека атлетика

      ЧЕТВЪРТЪК

 1. Английски език
 2. Български език и л-ра
 3. Български език и л-ра- РП
 4. Математика
 5. Технологии и предприем
 6. Час на класа

      ПЕТЪК

 1. Български език и л-ра РП
 2. Математика
 3. Математика РП
 4. Човекът и обществото
 5. Физ. възпитание и спорт

 

IV КЛАС

      ПОНЕДЕЛНИК

 1. Човекът и обществото
 2. Математика
 3. Български език и л-ра
 4. Български език и л-ра
 5. Технологии и предприем.

      СД - Лека атлетика

      ВТОРНИК

 1. Български език и л-ра
 2. Човекът и природата
 3. Български език и л-ра - РП
 4. Английски език
 5. Музика

      Час на класа

      СРЯДА

 1. Английски език
 2. Български език и л-ра
 3. Български език и л-ра
 4. Математика
 5. Човекът и природата
 6. Физ. възпитание и спорт

      ЧЕТВЪРТЪК

 1. Български език и л-ра
 2. Английски език
 3. Математика
 4. Компютърно моделиране
 5. Изобразително изкуство
 6. Изобразително изкуство

      ПЕТЪК

 1. Български език и л-ра
 2. Български език и л-ра - РП
 3. Математика
 4. Математика - РП
 5. Физ. възпитание и спорт

 

 V КЛАС

      ПОНЕДЕЛНИК

 1. История и цивилизации
 2. Английски език
 3. Български език и л-ра
 4. Математика
 5. Човекът и природата
 6. Физ. възпитание и спорт

      Час на класа

      ВТОРНИК

 1. Български език и л-ра
 2. География и икономика
 3. Математика
 4. Човекът и природата
 5. Физ. възпитание и спорт
 6. Английски език

      СРЯДА

 1. Български език и л-ра
 2. Български език и л-ра
 3. География и икономика
 4. .Математика
 5. Технологии и предприем
 6. Изобразително изкуство
 7. Физ. възпитание и спорт

      ЧЕТВЪРТЪК

 1. КМ и инф. технологии
 2. Български език и л-ра
 3. Български език и л-ра
 4. Математика
 5. Английски език
 6. Музика
 7. География и икономика - РП

      ПЕТЪК

 1. Български език и л-ра - РП
 2. Математика
 3. Математика - РП
 4. История и цивилизации
 5. Музика
 6. Изобразително изкуство

      СД - Футбол

 VI КЛАС

     ПОНЕДЕЛНИК

 1. Математика
 2. Български език и л-ра
 3. Английски език
 4. Човекът и природата
 5. Изобразително изкуство
 6. Изобразително изкуство

      Час на класа

     ВТОРНИК

 1. Математика
 2. Математика - РП
 3. Технологии и предприем.
 4. Български език и л-ра
 5. Български език и л-ра
 6. Музика
 7. Физ. възпитание и спорт

      СРЯДА

 1. Математика
 2. Математика
 3. Български език и л-ра
 4. История и цивилизации
 5. География и икономика
 6. Технологии и предприем

    СД - Футбол

      ЧЕТВЪРТЪК

 1. История и цивилизации
 2. Математика
 3. Английски език
 4. Български език и л-ра
 5. КМ и инф. технологии
 6. Физ. възпитание и спорт
 7. Музика

       ПЕТЪК

 1. Английски език
 2. География и икономика
 3. Човекът и природата
 4. КМ и инф. технологии
 5. Български език и л-ра - РП
 6. Физ. възпитание и спорт

 VII КЛАС

      ПОНЕДЕЛНИК

 1. Български език и л-ра - РП
 2. Математика
 3. Математика - РП
 4. История и цивилизации
 5. КМ и инф. технологии
 6. География и икономика

     Час на класа

      ВТОРНИК

 1. Английски език
 2. Физика и астрономия
 3. Български език и л-ра
 4. Математика
 5. Математика
 6. Технологии и предприем.
 7. Изобразително изкуство

 

      СРЯДА

 1. История и цивилизации
 2. Английски език
 3. Математика
 4. Български език и л-ра
 5. КМ и инф. технологии
 6. Биология и ЗО
 7. Музика

      ЧЕТВЪРТЪК

 1. Български език и л-ра
 2. Биология и ЗО
 3. География и икономика
 4. Химия и ООС
 5. Физ. възпитание и спорт
 6. Английски език

     СД - Футбол

      ПЕТЪК

 1. Математика
 2. Български език и л-ра
 3. Български език и л-ра
 4. Физика и астрономия
 5. Физ. възпитание и спорт
 6. Изобразително изкуство