СУ "Христо Ботев"
Средно училище в град Грамада

Важни новини

 

ЗАПОВЕДИ ЗА НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2021 / 2022Г.

СВЪРЗАНИ СЪС ОТКРИВАНЕТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА И СЪС ЕПИДЕОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА

Заповед от РЗИ

 

 

 

 

 

Заповед МОН

 

Заповед РУО