СУ "Христо Ботев"
Средно училище в град Грамада

ЗАПОВЕД ЗА УЧЕБЕН ДЕН  В ОРЕС ЗА 22.11.2021Г. НА МОН ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ 

 

 

 

ПОДНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПРИСЪСТВЕНО ОТ 16.11.2021г.  СПОРЕД ГРАФИК ОТ МОН 

 

 

 

 

 

 

 

Организиране на дейностите по възстановяване на образователен процес за ученици 1-4 клас