СУ "Христо Ботев"
Средно училище в град Грамада

Заповед на МЗ и заблолеваемост по общини за област Видин до 10.12.2021г. 

Във връзка с това, че заблеваемостта в община Грамада е 59 на 100 000 , под 250 на 100 000,

от понеделник 13 декември 2021 г. всички ученици от 1 до 7 клас

продължават са в присъствено обучение. 

 

 

 

ЗАПОВЕД ЗА УЧЕБЕН ДЕН  В ОРЕС ЗА 22.11.2021Г. НА МОН ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ 

 

 

 

ПОДНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПРИСЪСТВЕНО ОТ 16.11.2021г.  СПОРЕД ГРАФИК ОТ МОН 

 

 

 

 

 

 

 

Организиране на дейностите по възстановяване на образователен процес за ученици 1-4 клас